Regulamin

1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania ze strony pod adresem http://www.pbx23.com/PBX23 dotyczy wszystkich użytkowników, zarejestrowanych lub nie.
  2. Przeglądanie materiałów dostępnych na stronie, ściąganie ich lub jakiekolwiek inne wykorzystanie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  3. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami regulaminu, opuść stronę i nie korzystaj z zamieszczonych na niej materiałów, również za pośrednictwem osób trzecich.

2. Zawartość strony
  1. Materiały dostępne na stronie http://www.pbx23.com/PBX23 są chronione prawem autorskim. Kopiowanie bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
  2. Materiały nie będące własnością autora strony, np. dokumentacje techniczne, są własnością ich producentów.
  3. Materiały dostępne na stronie http://www.pbx23.com/PBX23 udostępnione są wyłącznie na użytek osobisty i niekomercyjny. Sprzedawanie materiałów, programów, urządzeń opartych na   rozwiązaniach konstrukcyjnych ze strony http://www.pbx23.com/PBX23 dozwolone jest wyłącznie za pisemnym pozwoleniem autora strony.
  4. Autor nie udziela gwarancji, rękojmi czy jakiegokolwiek poręczenia, że materiały są wolne od błędów. Autor zrzeka się odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie i jakiekolwiek szkody   powstałe w wyniku zastosowania materiałów dostępnych na stronie http://www.pbx23.com/PBX23. Każdy, kto wykorzystuje materiały z tej strony, zobowiązany jest do przeprowadzenia testów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Każdy, kto eksploatuje urządzenia oparte na rozwiązaniach technicznych z http://www.pbx23.com/PBX23 robi to na własną odpowiedzialność.

3. Komentarze
  1. Użytkownicy, zarówno zarejestrowani jak i nie, mają prawo zamieszczać komentarze pod materiałami i na temat tych materiałów, przy użyciu odpowiedniego formularza przeznaczonego do tego celu.
  2. Prawo z punktu 3.1. może zostać cofnięte użytkownikowi lub użytkownikom przez autora strony bez podania przyczyny.
  3. Autor strony może usunąć lub zmodyfikować komentarz bez podania przyczyny.

4. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2017.
  2. Autor strony może zmienić regulamin w każdej chwili, bez uprzedzenia, bez podawania przyczyn. Poprawki do regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.